AnnSofi Knutsson

Uppdragsledare Mark, Anläggning, Flygfält

e-post           annsofi@airfieldgroup.se

Telefon        070-246 18 13

Erfarenhet   Entreprenadbesiktningar

Underhållsplanering och underhållsbesiktningar på byggnader och fastigheter

Uppdrags- och projektledning

Byggledning och kontroll bygg- och rivningsentreprenader

Utbildning    Bygg/Fastighetsingenjör 120 poäng, Högskolan i Gävle

                      Tekniskt gymnasium, 4-årig linje –Bygg, projektering/konstruktion

                      Övriga utbildningar:

                      CAD

                      Access, databaser

                      Projektledning

                      Entreprenadjuridik, fördjupningskurs

                      Entreprenadbesiktningar

                      Entreprenadjuridik AB04, ABS05 och Konsumenttjänstlagen