Bo-Göran Larsson

Uppdragsledare El -Teleinstallationer

e-post           bgl.airfieldgroup@telia.com

Telefon        070-335 11 48

Erfarenhet   Lång erfarenhet av byggledning,

kontroll och besiktning av el- och teletekniska anläggningar och reservelverk.
Projekteringsledning, teknisk/ekonomiska utredningar.

Utbildning    Gymnasieingenjör, 4-årigt tekn gymnasium elkraft

Högskoleexamen, Växjö universitet Ledarskap & organisation

Övr utbildningar:                                      

Beskrivningsteknik El, EGA

Installationskontroll enl ELSÄK-FS, ELFA

Sv standard för elinstallationer, EGA

CE-märkning, EGA

Entreprenadbesiktning, EGA

Belysningsteknik, 10 p, Växjö universitet

Certifiering/Behörighet:                           

Kvalitetsansvarig enl PBL, Behörighet K

Miljöstatus för byggnader, elteknik