Roger Svantesson

VD och Uppdragsansvarig

e-post                                roger@airfieldgroup.se

Telefon                              070-266 28 66

 

Erfarenhet                         Projektledning

                      Byggledning på mark-, anläggnings och flygfältsarbeten

                                            Underhållsplanering och underhållsbesiktningar på flygfält

                                            Entreprenadbesiktningar

 Utbildning                         Ingenjör – Husbyggnad (HTS)

                                            Övriga utbildningar:

                                            Cad-projektering

                                            Fogningsarbeten på vägar och broar

                                            Asfaltbeläggningar FAS (Föreningen Asfaltbeläggningar Sverige)

                                            Uppdragsledning och uppdragsstyrning

                                            Entreprenadjuridik, fördjupningskurs

                                            Entreprenadbesiktningar, påbyggnadskurs (Gran Canaria)

                                            Entreprenadjuridik AB04, ABS09 och Konsumenttjänstlagen

 Medlem                              SBR (Svenska byggingenjörerna)