Projektledning

Projektledaren är den som har huvudansvaret och leder hela projektet mot ett definierat mål. Målen är ofta sammansatta av olika krav och önskemål som t.ex funktion, kvalitet, tider och ekonomi. Det är viktigt att en projektledare har förmågan att planera och arbeta strukturerat. Projektets kritiska faser skall tidigt definieras, så att de kan beredas och inga onödiga hinder uppstår. Nu utvecklar sig kanske inte alla projekt som man tänkt sig och då krävs det flexibilitet, ansvarstagande och handlingsförmåga. Vi har detta!