Byggledning

Vi anlitas ofta som byggledare för olika projekt. I denna roll ser vi oss som beställarens förlängda arm med syfte att projektet ska uppnå beställarens förväntningar avseende kvalitet, tider och ekonomi.

Då vi tidigare varit yrkesverksamma som entreprenörer är vi väl insatta i ”rollspelet” i en entreprenad. Vi leder och protokollför olika typer av möten, svarar för besked mellan parterna, ansvarar för samordning mellan projektets olika berörda så att inga störningar uppstår. Självklart håller vi fortlöpande vår beställare informerad om hur projektet framskrider.

Byggledaren jobbar nära ihop med beställarens ombud eller projektledare. Detta är viktigt då många beslut för med sig ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser.

Det som utmärker en bra byggledare är förmågan att snabbt ta fram besked till de olika inblandade i en entreprenad. 

En erfaren och kunnig byggledare ger en bättre slutprodukt och spar pengar!