Underhållsplanering flygplatser

Alla vet vi att rätt utförda underhållsåtgärder i rätt tid sparar stora pengar. Vi har utefter våra erfarenheter tagit fram ett eget koncept för underhållsplanering på främst flygfältsytor.

För att göra en korrektbedömning krävs att man först fastställer objektets status. Detta görs alltid genom en noggrann okulär besiktning. Resultatet från besiktningen sammanställs senast i en besiktningsrapport med tillhörande fotobilaga. Utifrån denna rapport upprättas en plan som vanligtvis sträcker sig över en tidsperiod om 5-10 år. Planen beskriver åtgärd, mängd, intervall och kostnadsfördelning för varje enskilt år.

Vårt system för underhållsplanering bygger på erfarenheter och utvecklas ständigt!