Projektering flygplatser

Det ställs speciella krav på ytor som ska trafikeras av flygplan.

De kanske viktigaste kraven att beakta är jämnhet, bärighet, friktion och renhet.

 Vi kan utföra allt från enkla till kvalificerade och sammansatta projekteringar.

Vi åtar oss även projekteringsledning, där vi tar huvudansvaret och samordnar med övriga konsulter i projektet.

Vi har lång erfarenhet av dimensionering och utformning av både vägar och flygfältsytor och är väl insatta i gällande krav och bestämmelser.