Sture Johansson

Uppdragsledare El- Teleinstallationer

e-post          sture@airfieldgroup.se

Telefon        070-593 72 76


Erfarenhet   Projektering och projekteringsledning av installationer inom                            byggnader och yttre anläggningar.

Erfarenhet från svag-,  starkströms- och                                                        högspänningsinstallationer.

Specialinriktning på AV-teknik och ljudanläggningar, KNX-                              bussystem, brand- och inbrottslarm, passagekontroll, mm.

Entreprenadbesiktningar

Lärare inom entreprenadjuridik.


Utbildning    Elingenjör (Sven Eriksson skolan, Borås)

                      Allmän elbehörighet.

                      SBSC certifierad behörig ingenjör brandlarm

                        Säkerhetsskolan Brandlarm

                      BAS-P grundkurs samt fördjupningsutbildning BAS-P/U

               

Övriga utbildningar

                      Batteriskötsel, Solceller, Lagen om offentlig upphandling,                              KNX grundkurs, Grundläggande brandskydd, BBR